omnie

annaboderekpochec


          Praktykuję jako radca prawny od grudnia 1998r. Prowadzę jednoosobową kancelarię radcy prawnego. Pozwala mi to zagwarantować Państwu, iż Waszą sprawą będę się zajmować osobiście od początku do jej zakończenia.
Z uwagi na dotychczasową współpracę z przedsiębiorcami różnych branż oraz dwunastoletnią współpracę z syndykiem mas upadłości posiadam bogate doświadczenie procesowe, w tym w windykacji należności. Współpraca z doradcą podatkowym pozwala mi także pomóc Państwu w znalezieniu pomocy prawno-podatkowej. Jako radca prawny podlegam ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu świadczenia usługi.

          Jestem wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem Gd 1357.

          Posiadam umowę ubezpieczenia podmiotów wykonujących zawód radcy prawnego za ewentualne szkody wyrządzone przy wykonaniu czynności zawodowych.

Anna Boderek-Pocheć

uslugi2

Świadczę pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Oferuję następujące formy pomocy prawnej, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów:

 - reprezentacja przed sądami powszechnymi
 - reprezentacja przed urzędami i organami
 - udział w negocjacjach z kontrahentami
 - zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń
 - reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
 - projektowanie i opiniowanie umów
 - redagowanie pism procesowych
 - redagowaniem pism, odwołań i innych dokumentów
 - sporządzanie opinii prawnych
 - udzielanie porad prawnych.

Obsługa przedsiębiorstw

Moja kancelaria zajmuje się kompleksowym świadczeniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców. Oferuję porady oraz bieżące konsultacje w trakcie tworzenia dokumentów oraz pomoc w należytym zabezpieczaniu interesów Klienta. Służę doradztwem prawnym w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, przy negocjowaniu, zawieraniu i realizacji kontraktów oraz w dochodzeniu należności.

 

Specjalizacja kancelarii:
 - prawo cywilne
 - prawo gospodarcze
 - prawo handlowe
 - prawo spadkowe
 - windykacja należności

honorarium2


Wynagrodzenie każdorazowo określane jest indywidualnie z klientem w zawartej z nim umowie.

Stosuję następujące systemy ustalania wynagrodzenia:

 - System wynagrodzenia kwotowego, gdzie ustalam indywidualnie z klientem konkretną kwotę wynagrodzenia za realizację zlecenia. Stosowany jest w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

 - System rozliczenia godzinowego, w którym wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. Stosowany jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i nakładu prac.

 - System wynagradzania zryczałtowanego, gdzie wynagrodzenie ustalone jest stałą stawką miesięczną. System ten stosuję przy stałej obsłudze prawnej.


Klient ponosi wszelkie opłaty sądowe, skarbowe i administracyjne związane z prowadzeniem sprawy.

kosztorys1

kontakt3


Kancelaria Radcy Prawnego

Anna Boderek-Pocheć

ul. Nowa 2

83-110 Tczew

tel/fax 58 530 10 75

tel. kom. 604 47 27 36

e-mail: kancelaria@prawnik-tczew.pl


Godziny pracy:

Radca przyjmuje Klientów w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.30.
W razie konieczności możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach.

Proszę o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe umówienie spotkania.

Free Joomla! template by L.THEME