Kancelaria Radcy Prawnego Anna Boderek-Pocheć

Uwagi o windykacji

Prowadzona przez mnie Kancelaria dochodzi należności (wierzytelności) zarówno od podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Windykacja obejmuje zarówno odzyskiwanie należności na drodze polubownej jak i sądowej, połączonej w razie konieczności z egzekucją komorniczą oraz ustalanie majątku dłużnika i prowadzenie negocjacji.

Należy pamiętać, iż skuteczność podejmowanych działań jest zazwyczaj proporcjonalna do okresu, jaki upłynął pomiędzy popadnięciem w zwłokę przez dłużnika, a terminem zgłoszenia należności do windykacji.

Im wcześniej Państwo powierzą prowadzenie sprawy, tym pewniejsze jest jej odzyskanie, gdyż nadmierna zwłoka najczęściej powoduje ujawnianie coraz większej ilości wierzycieli, a ponadto sprzyja ukrywaniu i wyzbywaniu się majątku przez dłużnika.