Kancelaria Radcy Prawnego Anna Boderek-Pocheć

Obsługa przedsiębiorcy

Moja kancelaria zajmuje się kompleksowym świadczeniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców. Polecam stałą opiekę prawną, mającą na celu przede wszystkim zapobieganie powstawaniu większości problemów prawnych. Istotnym elementem współpracy są konsultacje w trakcie tworzenia dokumentów i zawierania kontraktów oraz pomoc w należytym zabezpieczeniu interesów klienta.

Służę doradztwem prawnym w bieżącym funkcjonowania przedsiębiorstwa, począwszy od zagadnień korporacyjnych i pracowniczych, przez zawieranie i realizację umów, a skończywszy na dochodzeniu należności. Wspomagam prawnie przy czynnościach rejestrowych i restrukturyzacyjnych, a także w postępowaniach naprawczych i układowych.

W ramach pomocy prawnej przedsiębiorcom między innymi zajmuję się: 

o       udzielaniem bieżących porad prawnych i konsultacji

o       wydawaniem opinii prawnych

o       redagowaniem pism procesowych

o       redagowaniem pism, odwołań i innych dokumentów

o       przygotowaniem umów nazwanych i nienazwanych

o       przygotowaniem dokumentów do rejestracji w KRS

o       opracowywaniem wewnętrznych regulaminów

o       reprezentacją przed sądami i organami administracji

o       prowadzaniem negocjacji

o       windykacją należności

Kancelaria udziela również porad w formie elektronicznej oraz opracowuje i przesyła w tej formie pisma i umowy (e-porady).