Kancelaria Radcy Prawnego Anna Boderek-Pocheć

Cennik usług indywidualnych

Poniższa tabela określa wynagrodzenie radcy prawnego. W oparciu o poniższe stawki ustalane jest również wynagrodzenie za e-porady.

Klient ponosi wszelkie opłaty sądowe, skarbowe i administracyjne związane z prowadzeniem sprawy.

*cena zależna od skomplikowania sprawy i wymaganego nakładu pracy

 

USŁUGA

CENA*

UWAGI

konsultacja prawna

od 50 zł

rozpatrzenie problemu i udzielenie porady, nie obejmuje sporządzania pism i wydawania opinii

przygotowanie projektu umowy

od 100 zł

sporządzenie projektu umowy nazwanej lub nienazwanej

sporządzenie pozwu, apelacji, odwołania, wniosku do KRS

od 100 zł

przygotowanie pisma, nie obejmuje reprezentacji przed sądem lub organem administracji

sporządzenie pisma procesowego

od 50 zł

przygotowanie pisma, nie obejmuje reprezentacji przed sądem lub organem administracji

sporządzenie pisemnej opinii

od 100 zł

analiza pod katem prawnym opisanego stanu faktycznego oraz opisu możliwych rozwiązań oraz konsekwencji mogących płynąć z tego tytułu

sporządzenie innego pisma lub dokumentu

od 50 zł

przygotowanie pisma, nie obejmuje reprezentacji przed sądem, organem administracji

reprezentacja przed sądem lub organami administracji

ustalana indywidualnie

 

windykacja należności

ustalana indywidualnie

 

rejestracja spółek i pomoc w sprawach korporacyjnych, projekty regulaminów

ustalana

indywidualnie