Kancelaria Radcy Prawnego Anna Boderek-Pocheć

Cennik obsługi stałej

Wynagrodzenie w ramach stałej współpracy ustalane jest w trzech podstawowych formach:

·   Wynagrodzenie według stawek godzinowych – Klient płaci za czas faktycznie poświęcony na jego obsługę. Ten sposób określenia wynagrodzenia jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

·    Wynagrodzenie ryczałtowe zadaniowe - ustalane z góry dla konkretnego zleconego zadania. Ten sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany przy sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

·    Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne - wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną, przy ustalonej maksymalnej ilości godzin, poświęcanej Klientowi miesięcznie. Zadania przekraczające ustalony limit wymagają odrębnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie każdorazowo określane jest indywidualnie z klientem w zawartej z nim umowie.